Energetika v Irsku

Většina energetické potřeby irska je pokrývána spalováním fosilních paliv (ropa, zemní plyn, uhlí a rašelina), což negativně ovlivňuje životní prostředí. Jde především o nadměrné vypouštění emisí CO2, coby skleníkového plynu, přispívajícího ke globálním změnám klimatu.

O udržitelný rozvoj irské energetiky se stará vládní organizace Sustainable Energy Ireland. Množství spalované rašeliny se podařilo snížit více než na třetinu hodnoty roku 1990, uhlí asi na dvě třetiny, zatímco spotřeba zemního plynu (jako nejekologičtějšího paliva) roste.

Irsko je ve své spotřebě ropy téměř zcela závislé na dovozu. Určitým přínosem k energetické politice je zemní plyn získávaný z několika irských podmořských nalezišť a jediná irská ropná rafinérie, kterou provozuje Irish National Petroleum Corporation, ale jejich příspěvek je spíše symbolický.

Výrobu a dodávku elektrické energie v Irsku kontroluje státní společnost Electricity Supply Board (ESB - Rada pro dodávku elektrické energie).

    Celková spotřeba elektrické energie (r. 2006)
  • 25,7 billionů kWh