Ekonomika Irské republiky

Ještě donedávna mívalo Irsko 4. nejvyšší HDP na obyvatele na světě (po Lucembursku, Norsku a USA). V letech 1995-2007 dosahoval růst HDP ročně skoro 6%. Proto bývalo často Irsko spojováno s přídomkem "Keltský tygr".

Nicméně globální ekonomická krize zasáhla i Irsko a růst jeho ekonomiky se v souladu s ostatními zeměmi zastavil. Za rok 2008 dokonce HDP pokleslo o 3%.

Průmysl má dominantní postavení v národní ekonomice, představuje 46% HDP. Během posledních let se podařilo přilákat četné zahraniční investory i kvalifikované pracovní síly. Nejdramatičtějšího růstu dosáhl průmysl v oblasti počítačových technologií. Rovněž bylo zaznamenáno výrazné zvýšení výroby i ve farmaceutickém a strojírenském odvětví. Asi 50% zaměstnanců je organizováno v odborových svazech.

    Průmyslovému rozvoji Irska se věnují tři instituce:
  • Forfás - celková koordinace aktivit podporujících průmyslový rozvoj
  • Enterprise Ireland (Irská rada pro obchod a technologie) - podpora irským podnikům, u nichž existuje potenciál pro vstup na mezinárodní trh
  • Industrial Development Agency - IDA Ireland (Agentura pro průmyslový rozvoj), jež se snaží přilákat do Irska zahraniční společnosti