Zemědělství v Irsku

Zemědělství přispívá do irské ekonomiky již jen 5% HDP. Pro zemědělské účely je využíváno přibližně 5 milionů hektarů půdy.

  • v živočišné výrobě jsou nejdůležitějšími sektory chov dobytka a navazující mlékárenský průmysl
  • hlavními plodinami jsou ječmen, pšenice, cukrová řepa, brambory a houby
  • důležitý je též mořský rybolov (mořeká treska), poslední dobou často také pěstování ryb v pobřežních farmách, tzv. akvakultura