Obyvatelstvo Irska

Celkový počet obyvatel Irské republiky je asi 4,2 milionu (oficiální odhad z července 2009). Irská populace je rostoucí, současný stav je nejvyšší od roku 1861.
Hustota zalidnění - v průměru 60,3 obyv./km2, nejvyšší je na východě a jihu země, nejnižší na severozápadě.

Struktura obyvatel

 • věkové složení:
    0-14 let: 20,9%
    15-64 let: 67,1%
    nad 65 let: 12%
 • gramotnost: 98%
 • očekávaná délka života (celkem): 78,24 let
 • očekávaná délka života (muži): 75,6 let
 • očekávaná délka života (ženy): 81,06 let
 • porodnost (počet dětí na 1 ženu): 1,85 dětí

Národnosti

 • Irové (87,5%)
 • Skotové
 • Angličané
 • Welšané
 • novodobí imigranti (Číňané, Nigerijci, Poláci, Litevci...)