Školství v Irsku

Školství je v Irsku řízeno Ministerstvem školství a vědy. Povinná školní docházka je od šesti do patnácti let. Děti ve věku čtyř a pěti let často navštěvují třídy předškolního vyučování na základních školách.

Základní školy se dělí na běžné základní školy, speciální školy a soukromé základní školy. Finanční prostředky pochází jednak od státu a na jejich činnost přispívají také místní úřady. Při výuce je prosazován přístup orientovaný na žáka, v jeho rámci je učební osnova přizpůsobena potřebám a zájmům daného žáka. Ze základní školy žáci odcházejí většinou ve věku 12 let.

Systém středoškolského vzdělání

Středoškolská výuka se skládá z tříletého nižšího cyklu, po něm následuje dvouletý nebo tříletý vyšší cyklus. Po prvních třech letech studenti vykonávají zkoušku, po jejím absolvování získají tzv. Junior Certificate.

V rámci vyššího cyklu existuje volitelný program přechodného roku, po jeho absolvování si studenti mohou zvolit jeden ze tří dvouletých programů ukončených zkouškou, ve které získají tzv. Leaving Ceritificate.

    Irské střední školy se dělí do několika skupin:
  • střední školy (voluntary secondary school) - nejrozšířenější typ, učí se na nich asi 60% irských středoškoláků. Jsou to soukromé školy, většinou církevní, ale až z 90% jsou financovány státem.
  • odborné školy (vocational school) - zaměřují se na výuku konkrétních odborných oborů (technikých, ekonomických atp.) Financování probíhá prostřednictvím státního grantového systému. Tyto školy navštěvuje asi čtvrtina irských středoškolských studentů.
  • obecní školy (community school) - jsou financované a řízené přímo státem
  • všeobecné školy (comprehensive school) - jsou rovněž majetkem státu, ale jsou spravovány jiným správcem (např. církví)

Po dokončení středoškolské docházky mohou následovat odborné kurzy a další školící programy. Existují i učňovské kurzy v oblastech strojírenství, stavebnictví, tiskařství i výroba nábytku.

Vysoké školy

Vysoké školy jsou většinou financovány státem, ale řídí se samy. Udělují bakalářské, magisterské a doktorské tituly, účastní se výzkumu v celé řadě oborů, organizují programy pro denní a dálkové studium.

V Irsku jsou čtyři univerzity: University of Dublin (Trinity College), National University of Ireland - NUI, University of Limerick a Dublin City University.