Irsko - administrativní členění, úřady...

Irská republika je rozčleněna do 26 hrabství (angl. "county"):
Carlow, Cavan, Clare, Cork, Donegal, Dublin, Galway, Kerry, Kildare, Kilkenny, Laois, Leitrim, Limerick, Longford, Louth, Mayo, Meath, Monaghan, Offaly, Roscommon, Sligo, Tipperary, Waterford, Westmeath, Wexford, Wicklow.

Irské místní úřady

Celkem 114 místních úřadů zajišťuje základní infrastrukturu, sociální a obecní služby. Tyto úřady představují část demokratického sytému, která stojí nejblíže občanovi.

Oblastní úřady

Oblastní úřady jsou vlastně sdružené místní úřady, je jich celkem 8. Úkolem těchto úřadů je především podporovat koordinaci veřejných služeb, monitorovat a poskytovat poradenství týkající se programu financovaných ze strukturálních a kohezních fondů EU.

Soudnictví

Spravedlnost je sjednávána veřejně prostřednictvím soudů zřízených na základě zákona, soudní porota se skládá ze dvanácti členů.

Policie

Policejní komisaře jmenuje vláda. Zajímavostí je, že policejní složky jsou, s výjimkou některých speciálních jednotek, neozbrojené.

Ozbrojené síly

Armáda, námořnictvo, letectvo a záložní síly, vojenská služba je dobrovolná.