Jak se mluví v Irsku

V Irsku jsou dva úřední jazyky - irština a angličtina, přičemž irština je vždy uváděna jako první oficiální jazyk. Od roku 2007 je dokonce dalším z oficiálních jazyků EU.

Irština (anglicky "Irish", irsky "Gaeilge") je indoevropský keltský jazyk a dnes se vyučuje povinně ve všech státních školách Irské Republiky.

Rodilých mluvčích existuje jen málo (odhaduje se asi 70 tisíc) a téměř všichni žijí ve venkovských oblastech na západě Irska. Tyto oblasti jsou označovány souhrnným názvem "Gaeltacht".

Jen 6% obyvatelstva Irské republiky je schopno plynně mluvit irsky a asi 10% irštině bez problémů rozumí.

Ve výslovnosti se klade velký důraz na rozlišování mezi měkkými a tvrdými souhláskami. Irština má několik regionálních nářečí - dialektů, jež se poněkud liší ve výslovnosti.

Abeceda se skládá z obvyklých písmen latinské abecedy (některá se objevují pouze v přejatých slovech).

Irštinu si můžete poslechnout ve zvukové ukázce ve formátu mp3 na stránce "MP3 ke stažení"