Zdravotnictví v Irsku

Irské zdravotnictví je řízeno centrálně Ministerstvem zdravotnictví a mládeže. O vlastní poskytování zdravotních služeb se stará státní organizace Health Service Executive (HSE), ale také množství soukromých zdravotnických zařízení.

Osobám s nízkými příjmy a všem občanům starším 70 let jsou poskytovány lékařské služby zdarma (v rámci tzv. General Medical Services (GMS) - Všeobecné zdravotnické služby).

Lékařskou službu, která je nejblíže občanovi, zastávají podobně jako u nás všeobecní lékaři (GP), za jejichž návštěvu je však třeba často platit.

Veřejné nemocnice v Irsku často provozují dobrovolné organizace či nadace, některé fungují jako fakultní nemocnice, kde probíhá výuka mediků lékařských univerzit.

Existuje i soukromé zdravotní pojištění, které pomáhá s úhradou zdravotních výloh.