Příroda v Irsku

Irská krajina byla v historii z velké části přeměněna člověkem. Původní lesy byly na většině území vykáceny již koncem 17. století, dnes jsou dominantní pastviny a pole.

V oblasti národního parku Burren (hrabství Clare) dosud přežívají arktické a vysokohorské rostliny, druhy rašeliníku a také vřes a ostřice.

Ptáci přilétají do Irska na jaře a odlétají na podzim, některé druhy z Grónska a Islandu však naopak přilétají v zimě.
Ve vnitrozemí žijí kolonie labutí, hus, brodivých ptáků, kachen, rybáku a racků. Ke vzácnějším druhům ptáků patří malý evropský sokol, sokol stěhovavý, či chřástal polní.

Savci nejsou v Irsku zastoupeny příliš velkým počtem druhů. Ve vnitrozemí žije králík, zajíc, liška, jezevec, kuna či veverka obecná, velmi početní jsou netopýři. V některých horách byl introdukován jelen evropský.
Na pobřeží, zejména odlehlejších ostrovů, žije tuleň, na moři lze pozorovat i delfíny či velryby.

    Nerostné bohatství:
  • zinek, zemní plyn, olovo, vápenec, sádra, rašelina (používaná jako palivo)